Nacht van gebed 9 juni Pauluskerk\ De Brug

Op DV 9 juni organiseren we weer de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. Een avond van samen luisteren naar verhalen van broeders en zusters en voor hen bidden.  De avond zal plaatsvinden in “De Brug” bij de Pauluskerk;  Willem de Zwijgersingel 1. De avond begint om 19.30 met inloop;  19.45 beginnen we met het programma tot 23.00. 

“Bidden is niet de voorbereiding op de strijd, maar bidden ís de strijd.” aldus Anne van der Bijl. Noteer de avond vast in je agenda! Jij kunt meestrijden met de vervolgde kerk. Graag opgeven via ingredia@hotmail.com.

Hartelijke groet, Corry, Ingrid en Krijn.