Graag wens ik u namens de Kerkenraad alle goeds en Gods nabijheid voor het nieuwe jaar, voor u en allen die u dierbaar zijn.

Terugkijkend op 2023 zijn we dankbaar voor de mooie momenten die we met elkaar mochten hebben rondom de vieringen van 60-jaar Pauluskerk. Maar ook kijken we terug op moeilijke momenten met intense discussies over andersoortige relaties tijdens de verschillende gemeenteavonden.

In 2024 krijgt de besluitvorming hierover een vervolg. Ook zullen we dit jaar een nieuw beleidsplan aan de Gemeente voorleggen. In februari zullen 2 nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. We hopen dat ook de andere vacatures, met name die bij de contactouderlingen ook snel ingevuld zullen worden. We zien uit naar een mooi en gezegend jaar!