De laatste jaren begonnen de erediensten in de zomermaanden (mei-augustus) om 9:30 uur. Dit eerdere tijdstip werd ingegeven door de wens om in de zomermaanden meer tijd voor de zondagbesteding beschikbaar te hebben. Inmiddels lijken vanuit diverse geledingen en leeftijdsgroepen, zowel jong als oud, wensen tot herbezinning van dit tijdstip te leven. Daarom wil de kerkenraad graag een nieuwe peiling onder de bezoekers van de ochtenddienst houden over dit onderwerp. We hebben de jongeren van de groeigroep bereid gevonden deze enquête te organiseren.

Dit zal gebeuren tijdens de dienst van zondag 9 april. U krijgt die kerkdienst twee kaartjes bij binnenkomst. 1 met een tijd van 9:30 uur en 1 met een tijd van 10:00 uur. Bij het verlaten van de dienst kunt u uw stem uitbrengen. Iedere kerkganger krijgt een kaartje, inclusief, indachtig de verkondiging van de recente doopdienst, de kinderen in onze wijkgemeente.  Wij zoeken nog naar een methode om diegenen, die op 9 april niet aanwezig kunnen zijn, toch te laten stemmen. Wij hopen in ieder geval op zondag 9 maart op een volle eredienst zodat de kerkenraad na afloop van de stemming kan bezien welk besluit genomen moet worden met betrekking tot de starttijd van de eredienst in de zomermaanden. De stemming is als advies aan de kerkenraad bedoeld, en uiteraard zult u geïnformeerd worden over de uitslag.

U bent er niet op 9 april?

Iedere kerkganger (ook alle kinderen) een stemkaartje waarop de keus tussen 09.30 en 10.00 gemaakt kan worden. Maar kerkgangers kunnen dan ook extra stemkaartjes krijgen voor ieder gemeentelid dat volgende week niet aanwezig kan zijn maar toch zijn/haar stem wil laten horen. Het enige dat het afwezige gemeentelid dan moet doen is contact opnemen met een  gemeentelid dat wel naar de kerk gaat en zijn stem door het kerkgaande gemeentelid laten uitbrengen.