UPDATE;

Ontmoetingsochtend 21 april – 09.30 uur

Heeft u zich al aangemeld voor aanstaande donderdag 21 april? Dan hopen we de eerste ontmoetingsochtend sinds 2 jaar met elkaar te hebben. De ochtend is voor iedereen die zich verbonden weet met de wijkgemeente Pauluskerk (lid of geen lid). Vanaf 9:30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee, het programma is van 10:00 uur -13:30 uur en we sluiten af met een gezamenlijke ‘Paaslunch’. Van harte welkom! Omdat dit bericht niet in het kerkblad heeft gestaan, kunt u zich nog aanmelden tot uiterlijk maandagavond 18 april. I.v.m. de inkopen weten we graag of u erbij bent. Aanmelden via telefoon: Diaken Rinus Molenaar 06-30580440, Ouderling Els de Leede 0182-585860 of via els.de.leede@pauluskerkgouda.nl.

 

 

Ontmoetingsochtend 21 april 2022

Wat zijn we blij dat er na twee jaar weer zoveel mogelijk is, daarom nodigen we u allen van harte uit voor een Ontmoetingsochtend. Iedereen die zich verbonden weet met de wijkgemeente Pauluskerk (lid of geen lid) is van harte welkom. De ochtend zal zijn op donderdag 21 april 2022 in twee zalen en ontmoetingsruimte van De Brug èn Pauluskerk, zodat er, voor wie dat wil, toch genoeg afstand kan worden gehouden. Vanaf 9:30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee, het programma is van 10:00 uur -13:30 uur en heeft het thema “in het teken van Pasen”. Er zal samenzang zijn, een meditatie door ds. van den Berg, een mooie presentatie en natuurlijk tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten. We sluiten af met een gezamenlijke ‘Paaslunch’.! U kunt zich opgeven voor deze morgen tot uiterlijk donderdag 14 april via telefoon: Diaken Rinus Molenaar 06-30580440, Ouderling Els de Leede 0182-585860 of via e-mail els.de.leede@pauluskerkgouda.nl. Graag ook doorgeven met hoeveel personen u komt. We vragen u op eigen gelegenheid naar de Brug te komen. Mocht dit een probleem zijn dan kunt u in bijzondere gevallen gebruik maken van vrijwilligers van de autodienst, geeft u dit dan bij het opgeven even door. We hopen u allen te mogen begroeten op 21 april! Hartelijk groet, namens de seniorenbezoekgroep, Marius van Rouwendal en namens het pastorale team, Els de Leede. Er zijn geen kosten aan deze ochtend verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor de wijkkas van de Pauluskerk is altijd welkom! PS: Vergeet u niet uzelf aan te melden? I.v.m. de boodschappen weten we graag of u erbij bent.

Ontmoetingsochtend 21 april 2022

Wat zijn we blij dat er na twee jaar weer zoveel mogelijk is, daarom nodigen we u van harte uit voor een Ontmoetingsochtend. Deze zal zijn op donderdag 21 april 2022 in De Brug en Pauluskerk. Vanaf 9:30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee, het programma is van 10:00 – 13:30 uur en heeft het thema “in het teken van Pasen”. Er zal samenzang zijn, een meditatie door ds. Van den Berg, een mooie presentatie en natuurlijk tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten. We sluiten af met een gezamenlijke ‘Paaslunch’. Iedereen die zich verbonden weet met de wijkgemeente Pauluskerk (lid of geen lid) is van harte welkom! U kunt zich opgeven voor deze morgen tot uiterlijk donderdag 14 april via telefoon: Diaken Rinus Molenaar

06-30580440, Ouderling Els de Leede 0182-585860 of via e-mail els.de.leede@pauluskerkgouda.nl. Graag doorgeven met hoeveel personen u komt. We vragen u op eigen gelegenheid naar de Brug te komen. Mocht dit echt een probleem zijn dan kunt u in bijzondere gevallen gebruik maken van vrijwilligers van de autodienst, geeft u dit dan bij het opgeven even door. We hopen u allen te mogen begroeten op 21 april! Er zijn geen kosten aan deze ochtend verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor de wijkkas van de Pauluskerk is altijd welkom. Hartelijk groet, namens de seniorenbezoekgroep, Marius van Rouwendal en namens het pastorale team, Els de Leede