UPDATE; Ontmoetingsochtend op woensdag 12 april 2023

Vergeet u zich niet aan te melden voor de Ontmoetingsochtend op woensdag 12 april?! Dat kan ook deze week nog tot en met vrijdag 7 april. Op 12 april bent u vanaf 9:30 uur welkom voor een kopje koffie of thee, het programma is van 10:00 uur -13:30 uur. Aanmelden via tel: 06-30580440 Diaken Rinus Molenaar of 0182-585860 Ouderling Els de Leede of via e-mail els.de.leede@pauluskerkgouda.nl

Ontmoetingsochtend – 12 april

We nodigen u allen weer van harte uit voor de eerste Ontmoetingsochtend van 2023. Iedereen die zich verbonden weet met de wijkgemeente Pauluskerk is van harte welkom. De ochtend zal dit keer op woensdag 12 april zijn in

De Brug. Vanaf 9:30 uur bent u welkom, de koffie/thee en een gebakje staan dan klaar. Er zal een meditatie door Ds. Van den Berg zijn, samenzang, een gezellig spel en natuurlijk genoeg tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken. We sluiten af met een lekkere broodmaaltijd. U kunt zich opgeven tot uiterlijk vrijdag 7april, graag ook doorgeven met hoeveel personen u komt.

Via telefoon: 06-30580440 Diaken Rinus Molenaar of 0182-585860 Ouderling Els de Leede. Of via e-mail els.de.leede@ pauluskerkgouda.nl.

We vragen u op eigen gelegenheid naar de Brug te komen. Mocht dit echt een probleem zijn dan kunt u ook gebruik maken van vrijwilligers van de autodienst, geeft u dit dan bij het aanmelden even door. Hartelijk groet, namens de seniorenbezoekgroep, Marius van Rouwendal en namens het pastorale team, Els de Leede.

Er zijn geen kosten aan deze ochtend verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor de wijkkas van de Pauluskerk is altijd welkom.

PS: Vergeet u niet uzelf aan te melden? I.v.m. de boodschappen weten we graag of u erbij bent.