Andersoortige relaties

Als kerkenraad hadden we een waardevolle bezinningsdag op 18 februari j.l. Opnieuw dachten we met elkaar na over hoe we als gemeente moeten/kunnen omgaan met onze homoseksuele broeders en zusters. Dit gebeurde onder de deskundige en integere leiding van Pieter van Boven.

Van tevoren hadden we een uitgebreide e-brochure over deze thematiek gelezen, waarin verschillende visies hierover de revue passeerden. Ieder kerkenraadslid kreeg de gelegenheid om zich uit te spreken hoe hij/zij zich verhield tot de verschillende invalshoeken. We maakten het ook concreet m.b.t. wel of niet het openstellen van de ambten voor en de zegening van een duurzame relatie in liefde en trouw van mensen van hetzelfde geslacht. Er was bij de bezinning en het gesprek een grote openheid en wederzijds respect.

We merkten ook dat we als kerkenraad tijd nodig hebben gehad om deze weg met elkaar te gaan. In die weg willen we ook graag de gemeente betrekken. Dit zal binnen afzienbare tijd o.a. op een gemeenteavond vervolg krijgen. Mocht u de e-brochure Homoseksualiteit en de kerk ook willen lezen, stuur dan een mailtje naar Ds. Kees van den Berg. dominee.pauluskerk@gmail.com

De commissie Andersoortige Relaties: Saskia Audier, Corrie de Ridder en Ds. Kees van den Berg