De oliebollenactie van het cluster werelddiaconaat van 31 december heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 4003,-. Hiermee steunen we het jaarproject van World Vision voor hulp aan kwetsbare kinderen in Syrië.

We willen iedereen hartelijk bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Cluster werelddiaconaat