Met veel mensen gaat het gelukkig goed. We horen echter ook verhalen van mensen met wie het minder goed gaat; mensen met zorgen en problemen. Als kerkelijke gemeente willen wij deze mensen laten weten dat wij oog voor hen hebben en hen willen bemoedigen. Vanuit het cluster Rijkdom & Armoede wordt daarom ieder jaar een kerstattentie uitgereikt aan mensen die het financieel moeilijk hebben.

Kent u iemand?

Mocht u in uw wijk  gezinnen kennen met financiële problemen waar een kerstattentie welkom is, wilt u dan deze namen en adressen doorgeven en aangeven uit hoeveel personen het huishouden bestaat?

Graag doorgeven voor 30 november, per e-mail, aan wim.becker@pauluskerkgouda.nl

In december hopen we deze attentie te kunnen rondbrengen. Wij hopen dat we ook in deze tijd een beetje licht in moeilijke tijden kunnen brengen!