Oproep van de diaconie voor mensen die financieel in de knel komen

Door de sterke stijging van de energieprijzen en de oplopende inflatie is voor velen het dagelijks leven fors duurder geworden. Hierdoor kunnen huishoudens met een kleine beurs financieel in de knel komen. Het kabinet heeft besloten om een tegemoetkoming te doen door middel van een eenmalige verlaging op de energie-heffing, maar voor velen is dit niet toereikend. De diaconie wil er zijn, juist nu, en juist voor deze doelgroep.

Daarom doet de diaconie een tweeledige oproep:

–             Bent u of kent u iemand die door de stijgende kosten voor dagelijks levensonderhoud financieel in de knel komt? Aarzel dan niet om een beroep te doen op de diaconie, via een diaken van het cluster Rijkdom & Armoede.

–             Kunt u de tegemoetkoming van de overheid missen, dan kunt u deze (of een deel daarvan) overmaken naar de diaconie, zodat dit ten goede kan komen aan mensen waar de nood hoog is. Dit geldt uiteraard ook voor een extra bijdrage die u kunt missen. Zo kunnen we er in verbondenheid zijn voor elkaar, door te delen van onze overvloed.

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Protestantse Diaconie Gouda, o.v.v. ‘bijdrage energiearmoede’ of via Appostel of één van de kerkapps. Alvast hartelijk dank!