BIj Samma zijn ze al heel druk bezig voor het PaasOntbijt 2023. Dat vindt ’s morgens plaats op 2e paasdag 10 april 2023 op de markt in Gouda. Het thema voor dit jaar wordt ‘Het Groene Hart’. Hier is veel aan te koppelen. De regio bereiken, maar ook zichtbaar maken met bijvoorbeeld streekproducten. Groen en duurzaam denken, maar ook je hart openstellen naar elkaar. Er worden nu gesprekken gevoerd met de organisaties uit ‘Het Groene Hart’, maar ook met de marketing van de gemeente Gouda. Het is mooi om te zien hoe iedereen enthousiast is.

Muziek en Paasverhaal

Dit jaar is Ds. David van Veen (De Veste) bereid hebben gevonden om mee te denken over de manier waarop we aandacht mogen besteden aan het Paasverhaal. Hij heeft inmiddels al een mooie eerste gedachte opgeschreven en daar zijn we heel erg blij mee. De muziek zal dit jaar verzorgd worden door het Leger Des Heils, en daar wordt iedereen blij van.

Vrijwilligers

Het wordt een heel groot ontbijt waarbij voor 2000 mensen plaats is. Dat betekent ook dat er heel veel vrijwilligers nodig zijn. Het mooie is dat deze vrijwilligers uit veel verschillende kerken komen en het is ontzettend leuk om mee te doen.  Als Pauluskerk willen we ook weer met een groep vrijwilligers meedoen. Je kunt je opgeven bij Saskia Audier of Rien Trouborst; saskia.audier@pauluskerkgouda.nl  of rien.trouborst@pauluskerkgouda.nl