Rust tijdens de eredienst;

Misschien heeft u het al gezien voorafgaand aan de dienst? De afbeelding met het verzoek uw telefoon op stil te zetten. Het zou prettig zijn als u op die manier wilt meewerken aan het behoud van rust tijdens de dienst. Ook op andere manieren (zo veel mogelijk op tijd aanwezig zijn in de dienst en zo min mogelijk heen en weer lopen tijdens de dienst) vragen we uw medewerking aan eerbied tijdens de dienst. Zowel voor de gemeenteleden als voor de mensen met een taak in de dienst is dit prettig. Uiteraard is iedereen welkom in de dienst! Namens de kerkenraad, alvast bedankt