Van pio Benno van Gils

Beste gemeenteleden, Bij dezen een update van mij als predikant in opleiding (pio). Voor wie het was vergeten: een tijdje geleden (november ’22) heb ik me in de dienst voorgesteld. Jullie hebben mij daarna misschien een aantal keer voorbij zien komen, als kerkganger, voorganger of op catechisatie. In die periode deed ik een aantal stageopdrachten rondom het themaveld ‘preken’. Inmiddels heb ik dit studieonderdeel met succes afgerond. In april/mei zullen jullie mij mogelijk opnieuw tegenkomen. Deze keer vanwege het themaveld ‘begeleiden’. Hierbij richten de stageopdrachten zich vooral op het voeren van pastorale gesprekken. Ik kijk er naar uit om een aantal van jullie op deze manier wat beter te leren kennen! Hartelijke groet (vanuit Schoonhoven), Benno van Gils