Er zijn meer mensen die een Paasgroet kunnen gebruiken. Ook statushouders in onze gemeente willen we in deze tijd extra aandacht geven. Het cluster Kerk en Vluchteling van de diaconie wil deze mensen vlak voor Pasen een tas met daarin paaseieren en een voorjaarsplantje bezorgen. Wilt u als gemeentelid een persoonlijke kaart schrijven met een paasgroet die we hier bij kunnen doen?

U ontvangt dan een naam van een gezin of alleenstaande aan wie u de kaart kunt richten. Het is de bedoeling dat u zelf een kaart regelt, schrijft en inlevert bij mij. U kunt zich hiervoor en voor het bezorgen aanmelden vóór 17 maart bij Rudy Hallema, ruhabo@kpnmail.nl.