Met Kerst is er een prachtige actie gehouden. We hebben drieduizend kaarsen samen met een boekje met het kerstverhaal uitgedeeld aan de bewoners van Gouda. Een klein lichtje in het donker van de tijd, een beetje hoop willen wij doorgeven en  vertellen van een grote Verlosser. Daarom hebben we nu ook voor Pasen weer een actie.

  1. We hangen twee spandoeken met Bijbeltekst op in het centrum van de stad.
  2. We gaan 3000 Paasboekjes met paaseitjes uitdelen.
  3. We doen dit in Gouda op vele plaatsen. Als Pauluskerk willen we dit uitdelen doen bij de Plus tegenover de kerk op Goede Vrijdag.
  4. We houden deze actie in de week voor Pasen en vanuit de bus (Er is Hoop) in de binnenstad  op Goede Vrijdag. Wilt u meehelpen om het Paasevangelie uit te delen op Goede Vrijdag bij de Plus?

We willen dit doen van 14:00-15:30 en van 15:30 -17:00. Opgeven bij Hans Brouwer: hans.brouwer@pauluskerkgouda.nl