De gemeentegroeigroep (GGG) op donderdag komt om de twee weken bij elkaar. Voor de tweede seizoenshelft behandelen we het thema ‘Aan tafel’, tevens het jaarthema van onze wijkgemeente.

Wij nodigen je graag uit deel te nemen aan onze groeigroep. Onze eerstvolgende avond is op 26 januari 2023. We komen bij elkaar in de jeugdruimte en er is koffie vooraf vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur.

Een half seizoen is wellicht een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met onze groeigroep. Gewoon een avond komen kijken kan natuurlijk ook. Mede namens Hannie, Marjan, Nelly, Gerben, Gerben en Thijs

Rien Trouborst, email: rien.trouborst@pauluskerkgouda.nl