Terugblik noodopvang James Wattstraat

Drie weken lang hebben we aan de James Wattstraat 50 mensen opgevangen die anders in Ter Apel buiten hadden moeten slapen. Op 30 september zijn zij vertrokken, en zij verblijven nu op verschillende plekken in het land.

We kijken dankbaar terug op de manier waarop we deze opvang met zoveel mensen uit verschillende kerken, zowel uit Gouda als daarbuiten, vorm hebben kunnen geven. Samen hebben we deze mensen als gasten in ons midden ontvangen en met hen het leven gedeeld. Heel hartelijk dank aan iedereen die daar op zijn of haar eigen wijze een bijdrage aan heeft geleverd! De James Wattstraat is als noodopvanglocatie vanuit de diaconie definitief gesloten, er zijn geen nieuwe mogelijkheden om daar vluchtelingen een alternatief te bieden voor buiten slapen. Als diaconie zoeken we daarom naar andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de nog steeds problematische situatie in Ter Apel, en blijven we een beroep doen op kerken om hun deuren te openen. Als er nieuwe mogelijk-heden ontstaan, doen we ook graag opnieuw een beroep op u, om ook dan, zolang het nodig is, samen mensen die dat nodig hebben als gast te ontvangen. We houden u op de hoogte!

Voor nu: nogmaals hartelijk dank voor alle inzet, namens onze gasten,

en namens de Diaconie Gouda, Arjan van Essen, voorzitter College van Diakenen en Nelleke de Jong, diaconaal consulent