Hierbij willen wij alle medewerkers aan de Actie Kerkbalans 2021 bedanken voor hun tijd en inzet. Er zijn zo’n  3.000 brieven bezorgd en weer opgehaald. Wat een werk! In de komende weken gaan we alles verwerken en zullen we het resultaat terugkoppelen. Mocht toch op een of andere wijze de retourenvelop nog niet opgehaald zijn, zou u dan zo vriendelijk willen zijn deze in de brievenbus te doen? Een postzegel is niet nodig. Natuurlijk kunt u het ook op het kerkelijk bureau afgeven of daar in de brievenbus deponeren (aan het hek).

Heeft u helemaal geen brief gehad, neem dan contact op met het kerkelijk bureau 0182-513360 of via kerkelijkbureau@pkngouda.nl. Iedereen hartelijk dank voor de gedane toezegging!