Soms kan een berichtje in de Pauluskerk-app, onze zondagsbrief of in het Kerkblad aanleiding zijn voor vragen aan de Kerkenraad. Toch bereiken uw vragen ons zelden rechtstreeks en de Pauluskerk-app is minder geschikt om uw vragen te stellen. Graag nodigen wij u uit om niet met uw vraag te blijven zitten. Dat geeft ons de gelegenheid om u nader te informeren. En dat geeft u, voor zover de vertrouwelijkheid dat toestaat, gerichte informatie over uw vraag. Een berichtje aan voorzitter (preses@pauluskerkgouda.nl), scriba (scriba@pauluskerkgouda.nl) of predikant (dominee@pauluskerkgouda.nl) is voldoende. Of ons gewoon even aanschieten tijdens het koffiedrinken na de eredienst. Zo houden wij het goed geïnformeerde gesprek in onze veelzijdige gemeente gaande!