Vacature Autodienst – dringend chauffeurs nodig!

De autodienst van onze gemeente is dringend op zoek naar uitbreiding van het aantal chauffeurs. Thans zijn vier chauffeurs beschikbaar om voor een aantal gemeenteleden thuis op te halen om de zondagse morgendienst te kunnen bijwonen. Deze gemeenteleden zijn niet meer of langere periode niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen.

Om de chauffeurs niet te vaak te laten rijden is afgesproken dat zij niet meer dan eens per vier weken dienst doen. Omdat er meer verzoeken zijn dan aan vervoerscapaciteit beschikbaar is, moet helaas de toevlucht gevonden worden in een wachtlijst. We vinden dit als kerkenraad bijzonder en eigenlijk niet passen bij onze gemeente. Daarom een dringende oproep aan leden die een auto beschikbaar hebben. Het kunnen leden zijn die ’s zondags gewoon zijn met de auto te komen. Overleg dan met de coördinator van de autodienst of u op structurele basis iemand kunt en wilt opnemen. Of als u over een auto beschikt, maar gewend bent op de fiets ’s morgens naar de kerk te komen, denk dan eens na om eenmaal per maand per auto te komen en dan gemeenteleden mee te nemen. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, Bert Vlot. Zijn telefoonnummer is 530271. Dit nummer is ook vinden in het kerkblad in de colofon van het wijkbericht de Pauluskerk onder het kopje “autodienst”.