Vacatures in de kerkenraad

Op 3 september vond de bevestigingsdienst plaats voor nieuwe ambtsdragers. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met gemeenteleden voor de vacatures van diaken en kerkrentmeester. We zoeken op dit moment vooral nieuwe contactouderlingen.

Dat is mooi en belangrijk werk in de gemeente van onze Heer Jezus Christus. U mag daarbij in meer of mindere mate met mensen oplopen. Het is ook onmisbaar om de onderlinge verbondenheid met elkaar en onze goede God te vergroten. Daarom vragen we u met betrekking tot deze vacatures allereerst om gebed. We verlangen naar broeders en zusters die de gemeente en haar Heer op deze wijze willen dienen. In de tweede plaats vragen we u om na te denken over deze roeping. We hopen dat mensen de roeping zullen verstaan, dit hoeft niet groots te zijn, maar kan ook door een gesprek met een gemeentelid, een gedeelte uit een preek dat u erg aansprak, of doordat de Geest het op uw hart legt. Het is mooi en goed werk om deel uit te maken van de kerkenraad, om mensen te bezoeken, om het geloof in God te delen, een luisterend oor te bieden, samen te bidden, om mee te helpen aan concrete dienstbaarheid aan mensen. We zien uit naar uw en jouw reactie!