Vacatures in de kerkenraad

Zoals wij eerder hebben laten weten, ontstaan er vanaf september vele vacatures in de kerkenraad. We zoeken nieuwe contactouderlingen en diakenen. De afgelopen weken hebben we mensen hiervoor benaderd. Helaas heeft dit geen positieve reacties opgeleverd, dat wil zeggen: er kwamen vele bedankjes.

Dit doet ons verdriet en baart ons zorgen. Tegelijk weten we ook het volharden en verwachten tot het bijbels ABC behoort. Daarom vragen we u allereerst om gebed. Wij bidden om het openen van onze ogen voor diegenen die de Heer geroepen heeft. Bid u mee? We verlangen naar mannen en vrouwen die de gemeente en haar Heer op deze wijze willen dienen. In de tweede plaats vragen we u ook om namen. Misschien zien wij mensen over het hoofd, die u wel ziet. En we hopen dat mensen de roeping ook zullen verstaan. Het is mooi en goed werk om deel uit te maken van de kerkenraad, om mensen te bezoeken, om het geloof in God te delen, om mee te helpen aan concrete dienstbaarheid aan mensen, die zoveel minder hebben. We zien uit naar uw en jouw bijdrage!