Lieve gemeenteleden,

Afgelopen maandag heeft de rijksoverheid aangescherpte maatregelen genomen rondom de bestrijding van het coronavirus. Gelukkig zijn er voor het houden van kerkdiensten geen nieuwe maatregelen genomen. Met de eerder ingestelde commissie, het moderamen en de kerkenraad hebben we de afgelopen week het verloop van de kerkdiensten overwogen. Gelet op het feit dat de kerkdiensten in de afgelopen periode in onze gemeente goed zijn verlopen en de rijksoverheid geen aanvullende maatregelen heeft voorgesteld, hebben we besloten de situatie die de afgelopen periode gold vrijwel geheel te handhaven.

Dit betekent dat er 110 personen (excl. medewerkers) welkom zijn in de kerk, zowel in de ochtenddienst als in de avonddienst. Nieuw is dat er in de ochtenddienst en de avonddienst geen gemeentezang zal plaatsvinden, maar er wordt gezongen door het combo of door gemeenteleden die op de eerste rij plaatsnemen.

Wij vragen u nadrukkelijk om niet naar de kerk te komen als u coronagerelateerde klachten heeft, mensen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij deelnemen aan de kerkdienst en we vragen u om de afstandsregel goed in acht te nemen. Als u geen klachten heeft, bent u van harte welkom om de diensten bij te wonen! We zien ook uit naar diegenen die nog niet eerder een kerkdienst in deze periode bijwoonden. De crèche en kindernevendienst zijn ‘gewoon’ in werking net als voorheen.

Namens de commissie en de kerkenraad, Annelous Hage- de Gier, scriba