Beste ouders, STEP wil in kaart brengen hoe ouders en kinderen de kerk beleven in de coronatijd. Daarom hebben wij een enquête gemaakt en willen vragen of alle ouders deze willen invullen. De vragenlijst is bedoeld voor ouders met kinderen van 0-25 jaar. We stellen een paar vragen over de zondagsbeleving in tijden van corona. Er zullen feitelijke vragen gesteld worden en vragen over hoe de zondagsbeleving wordt gewaardeerd. Online en Fysiek. De gegevens worden anoniem verwerkt. De uitkomst van de enquête dient het jeugdwerk in de wijken van de Protestantse gemeente Gouda. Super bedankt voor jullie medewerking! Samen houden we het vol.  Hartelijke groet, Heidi en Gerard! https://forms.gle/cFUwoz43a941Tb4s8

Gerard en Heidi