Zaterdag 16 april Estafettelezing

Zaterdag 16 april wordt er in de Josephkerk(Aalberseplein) een estafettelezing gehouden, als afsluiting van de 40-dagentijd. Vanaf 11.00 uur zullen er teksten uit de bijbel gelezen worden door leden van verschillende kerken. Ook de Pauluskerk doet mee, voor ons zal onze preses Klaas Visser de teksten voorlezen. Het thema is liefde, waarbij het begin en einde de lezing van 1 Korintiërs 13 zal zijn. Tussendoor zullen er muzikale intermezzo’s zijn. U wordt van harte uitgenodigd de estafettelezing bij te wonen, de inloop is vrij. De estafette start om 11 uur en  duurt tot ca 12.30-13.00 uur. livestream via www.sintjandd.nl ( onder vieringen)