De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten dat er voortaan ook na de morgendienst waarin het avondmaal gevierd wordt gezamenlijk koffiedrinken is. We hechten groot belang aan de onderlinge ontmoeting die daarbij kan plaatsvinden. Rond de beleving van het sacrament (eigenlijk net als bij dat andere sacrament van de doop) valt er immers genoeg te delen!

Over het laatste gesproken: vergeet ook niet dat er bij elke avondmaalsviering gelegenheid is om iets mee te nemen voor de Voedselbank. Dit kan van tevoren in de dozen gedaan worden, die in De Brug staan.