Onze oud-Predikant in Opleiding Eva Bruggeman wordt op zondagmorgen 5 september bevestigd tot jongerenpredikant van de Protestantse Gemeente Lelystad. Eva deed een uitgebreide stage (vroeger noemde men dat vicariaat) in onze gemeente.

Ds. Kees van den Berg zal meedoen aan de inzegening van Eva. Wilt u Eva een kaartje sturen, dan kunt u haar adresgegevens opvragen bij onze scriba Annelous Hage (scriba@pauluskerkgouda.nl) We wensen Eva een mooie bevestigings- en intrededienst, samen met allen die haar lief zijn. Ook wensen we haar Gods liefdevolle zegen toe bij haar werk als jongerenpredikant.