Als u nog niet digitaal had toegezegd, is er afgelopen week iemand van de gemeente bij u langs geweest en is een brief overhandigd. Deze week zal de antwoordenvelop door de bezorger bij u thuis worden opgehaald.  Wilt u ervoor zorgen dat deze alvast klaar ligt? Hier helpt u de 175 vrijwilligers enorm mee! 

Actie Kerkbalans is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die de kerk maakt. We hopen dat u ook dit jaar onze kerk weer ruim wilt steunen. Allereerst in gebed, maar ook gewoon praktisch met een gift. Hartelijk dank alvast voor uw steun aan onze kerk! Hebt u geen brief gehad, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau 0182-513360 of kerkelijkbureau@pkngouda.nl.