Op dit moment wordt de verwarming in de Pauluskerk op de schop genomen. Dat dit nu eindelijk uitgevoerd kan gaan worden is fijn, want in de afgelopen winter hebben we al een zondag meegemaakt waarop de verwarming niet werkte. De verwarming in de Pauluskerk wordt onder anderen voorzien vanuit putten in de vloer. De zogenaamde convectorputten. Deze putten bevatten een verwarmingselement met daaromheen een bak. Deze bakken blijken gemaakt van asbest.

Asbest is een vervelend goedje en kan vervelende, zelfs dodelijke longziektes veroorzaken.  Afgelopen week is er daarom een firma aan de slag gegaan om deze asbest bakken overal in de kerkzaal te verwijderen. De putten bevinden zich onder andere achter de preekstoel op het podium en beneden tegen de muur aan de vijverzijde.

Zolang asbest zit waar het zit is het niet gevaarlijk. 

Zolang asbest zit waar het zit is het niet gevaarlijk. Maar het verwijderen is een ander verhaal, dat is een zorgvuldig werkje. Over de ‘plaatsen delict’ wordt een stofdichte tent geplaatst van plastic met een decontaminatiegedeelte wat bestaat uit 3 achter elkaar geplaatste kunstof huisjes (a la chemisch toilet). Dit decontaminatiegedeelte wordt gebruikt door de saneerders om een asbestwerend pak aan te trekken, en achteraf dit pak in het middelste huisje af te douchen. Kortom een hele operatie.

De kerk zag er deze week dus uit als een soort campingterrein met daarop op het eerste gezicht een set tenten gekoppeld aan chemische toiletten.

Nadat donderdag de werkzaamheden waren afgerond is op vrijdagavond met vereende kracht van vrijwilligers de kerkzaal opgeruimd. Soppen, stofzuigen, moppen en alle meubilair is weer netjes op zijn plek gezet. Kortom, alsof er niets is gebeurd.

Firma Haitsma, die nu bezig is met het plaatsen van de nieuwe CV-ketels en verwarmingsleidingen, kan nu binnenkort nieuwe bakken en verwarmingselementen in de convectorputten gaan plaatsen.

Wordt vervolgd… 

De kerkrentmeesters

[Not a valid template]