Basiscursus diaconaat

Goed doen én recht doen: dat is in het kort waar diaconaat over gaat. Voor iedereen die daar meer over wil weten of meer mee wil doen: binnenkort start de basiscursus Diaconaat. Deze cursus wordt jaarlijks gegeven aan alle nieuwe diakenen. Maar ook individuele gemeenteleden zijn van harte welkom om deel te nemen!

In de cursus gaan we met veel zaken aan de slag: de achtergrond en inhoud van diaconaal handelen, het leren herkennen van diaconale vragen en dilemma’s (wat is goed doen en wat is recht doen in een specifieke situatie). Ook is er aandacht voor de manier waarop de diaconie georganiseerd is, de plek van de diaconie binnen de gemeente Gouda en leren we de sociale kaart van Gouda kennen. We koppelen al die input elke keer aan onze persoonlijke (geloofs)drijfveren: waarom wil jij je, als diaken, als gemeentelid, inzetten voor de ander, en hoe kun jij dat, vanuit jouw positie, rol en ambt het beste vormgeven?

Dus: ben je geen diaken, maar wil je wel graag deelnemen? Meld je dan nu aan bij Nelleke de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl, 06 – 86 87 46 64. De cursus wordt gegeven in De Brug (Pauluskerk), op donderdagavond 3 november, 17 november en 1 december.