Ontmoetingsochtend donderdag 17 november

We nodigen u allen weer van harte uit voor de tweede Ontmoetingsochtend van 2022. Iedereen die zich verbonden weet met de wijkgemeente Pauluskerk (lid of geen lid) is van harte welkom. De ochtend zal zijn op donderdag 17 november 2022 in De Brug. Vanaf 9:30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee, het programma is van 10:00 uur -13:30 uur. Er zal samenzang zijn, een meditatie n.a.v. het jaarthema “Aan tafel” door ds. van den Berg, een leuke kennisquiz en natuurlijk genoeg tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken. We sluiten af met een gezamenlijke warme maaltijd, kortom we hopen weer een goede en gezellige morgen met elkaar te hebben. U kunt zich opgeven voor deze morgen tot uiterlijk donderdag 10 november, graag ook doorgeven met hoeveel personen u komt. Via telefoon: 06-30580440 Diaken Rinus Molenaar of 0182-585860 Ouderling Els de Leede. Of via e-mail els.de.leede@pauluskerkgouda.nl .

We vragen u op eigen gelegenheid naar de Brug te komen. Mocht dit echt een probleem zijn dan kunt u ook gebruik maken van vrijwilligers van de autodienst, geeft u dit dan bij het aanmelden even door.

Er zijn geen kosten aan deze ochtend verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor de wijkkas van de Pauluskerk is altijd welkom. I.v.m. de boodschappen weten we graag of u erbij bent. Hartelijk groet,

namens de seniorenbezoekgroep, Marius van Rouwendal en namens het pastorale team, Els de Leede