Na de eerste gemeenteavond over de voorgenomen fusie tussen de Hervormde en Gereformeerde algemene kerkenraad, houdt de kerkenraad op 7 juni een tweede bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst is het horen van de gemeente over dit onderwerp. Dit is voorgeschreven in de kerkorde.

De algemene kerkenraad heeft voor deze samenvoeging een groot aantal stukken gereed moeten maken en u heeft op deze avond de gelegenheid om daar uw commentaar bij te geven. Dit commentaar zullen wij doorgeven aan de algemene kerkenraad. Wij maken gelijk van de gelegenheid gebruik om ook de regeling van werken van onze eigen wijkkerkenraad te wijzigen, met name om deze in overeenstemming te brengen met de plaatselijke regeling.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst op dinsdag 7 juni. We beginnen om 20:00 en het wordt gehouden in de Brug. Wilt u de stukken vooraf doorlezen dan kunt u deze opvragen. Door vakantie niet bij de scriba maar bij de preses van de kerkenraad.