Wat is de Kameleon?

De Kameleon is een plek voor kinderen met een autisme spectrum stoornis, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Kinderen die net als andere kinderen onderdeel uitmaken van onze gemeente, maar net niet die aansluiting vinden die ze zouden willen.

Waarom?

De Kameleon bestaat sinds 2002 en is opgericht door ouders uit de Pauluskerk. Sinds die tijd hebben al veel ouders, met hun kinderen, de weg naar de Kameleon weten te vinden. De naam Kameleon verwijst naar het dier dat zich kan aanpassen aan zijn omgeving. Omdat autistische kinderen daar moeite mee hebben moet de leiding en de kerk dat doen naar hen.

Wanneer en waar?

Elke tweede zondag van de maand is er Kameleon in de Pauluskerk (zaal 3) op zondag tijdens de ochtenddienst. Momenteel is er weer ruimte voor nieuwe kinderen.

De benadering van de kinderen is: zoveel mogelijk in de groep waar dat kan en individueel waar dat nodig is. Ieder werkt, denkt en speelt op zijn eigen niveau en heeft zijn eigen interesses. Uiteraard zijn alle kinderen met autisme vanaf 4 jaar welkom. Het rooster vind je hier.

Hoe gaat het tijdens een ochtend?

Tijdens de Kameleon wordt er van alles gedaan: een Bijbelverhaal verteld, gezongen, gebeden, gepuzzeld, geknutseld of geverfd, een spelletje gedaan, of lekker gespeeld met auto’s. We proberen het voor de kinderen zo prettig mogelijk te maken, zodat ze zich thuis voelen in de kerk en meer leren over God en Zijn liefde voor hen. Er is een tafelopstelling die is afgestemd op de kinderen. Samen waar het kan en apart als het moet.

Wie geeft leiding?

De leiding is in handen van Adri van Nieuwkoop, Walter Timmer en Leendert Sneep. Zij hebben ervaring met, kennis van en liefde voor kinderen met autisme.

Meer weten?

Belangstelling? Bel of mail naar Carina Bezemer-Wagemakers, tel 0182-572239 of carinabezemer@solcon.nl.

P.S. Omdat onze kinderen meestal niet van verrassingen houden, vinden we het fijn als je vooraf aangeeft dat je langskomt.