Energiebeleid

U bent in november 2022 geïnformeerd over de bespaarmaatregelen die het College van Kerkrentmeesters heeft getroffen om de oplopende kosten van energieverbruik binnen onze kerkgebouwen tegen te gaan. 

In januari hebben de kerkenraden van de Sint-Jansgemeente en de Pauluskerk op voorstel van het CvK besloten om tot en met april 2023 drie middagdiensten van de Sint-Janskerk naar de Pauluskerk te verplaatsen. Dit om nog meer energiekosten te besparen. De volgende diensten zijn verplaatst:

de middagdiensten van de Sint-Jansgemeente op 5 maart, 9 april en 23 april 2023. Deze vinden plaats in de Pauluskerk. Aanvang 17.00 uur. Met de opgedane energie bespaarervaringen wordt bekeken hoe dit in de winter van 2023 – 2024 wordt ingevuld.