Na het succes van de groot huisbezoeken van 2022 willen wij als contactouderlingen dit jaar opnieuw een drietal bijeenkomsten organiseren om elkaar te ontmoeten en om ons geloof samen te beleven. Ds. Kees van den Berg zal bij deze avonden aanwezig zijn en zijn medewerking verlenen.

 

Het is de bedoeling om voor iedere wijk een groot huisbezoek te houden. Op verzoek van enkele gemeenteleden is ervoor gekozen om niet drie keer dezelfde dag te kiezen daarom is het eerste groot huisbezoek op woensdag 15 maart 2023. Onderstaand treft u de data van het groot huisbezoek per wijk aan:

15 maart 2023                Postcode 2804NA t/m 2804ZZ                Corrie en Jan Willem de Ridder

woensdag                                      en 2806 en hoger                         06-12334709

 

16 maart 2023                Postcode 2804AA t/m 2804MZ                Wim Becker

donderdag                                     en 2805                                          06-55500551

 

20 april 2023                   Postcode 2803 en lager                             Caroline van der Schoot

donderdag                                                                                             06-14965856

 

Het is de bedoeling dat u komt op de avond die voor u gereserveerd is. Mocht u verhinderd zijn op de avond voor uw wijk dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling om aan een andere avond deel te nemen.

Wij zien ernaar uit om u te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen

U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging voor het groot huisbezoek van uw wijk.

Namens de contactouderlingen

Corrie de Ridder