Gemeenteavond dinsdag 23 mei

Lieve gemeente, als kerkenraad hebben wij ons de laatste 2 jaar georiënteerd op een nieuwe toetsing van ons beleid inzake andersoortige relaties, waaronder relaties met een gelijke geaardheid. In een aantal zondagsbrieven bent u daar eerder door ons over geïnformeerd. Voor ons als kerkenraad was dit een zoektocht. Een zoektocht vanuit verschillende perspectieven, maar die we gezamenlijk hebben gemaakt. Twee bezinningsdagen maakten hier deel van uit onder de deskundige en empatische leiding van Pieter van Boven, vertrouwenspersoon van onze Goudse PKN. Nu achten wij het moment daar om onze zoektocht met u te delen en gezamenlijk verder te gaan. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een gemeenteavond over dit onderwerp. Deze avond zal plaatsvinden op dinsdag 23 mei om 20.00 uur in de Pauluskerk. We vinden het fijn dat Pieter van Boven ons ook op deze avond kan en wil begeleiden.

Als u bij deze avond aanwezig wilt zijn, wat wij van harte hopen, dan kunt u zich uiterlijk 20 mei aanmelden bij de scriba, scriba@pauluskerkgouda.nl. U ontvangt dan in de week voor de gemeenteavond een denkrichting-document dat lopende onze zoektocht is opgesteld. Dit document zal worden besproken. Graag hoop ik u op 23 mei te verwelkomen.

In hem verbonden, Klaas Visser, preses