Adreswijziging voor inleveren kopij voor de zondagsbrief

Het e-mailadres voor het sturen van kopij naar de redactie van de zondagsbrief is gewijzigd.

Het adres is geworden: zondagsbrief@pauluskerkgouda.nl. Dit adres kan vanaf heden gebruikt worden en treft u ook aan in de voettekst van de zondagsbrief. Namens Redactie Zondagsbrief