HERZIEN BERICHT

Zoals aangekondigd staat er voor as. donderdagavond 20 januari 2022 een gemeenteavond op de planning. De aanleiding hiervoor is een oriëntatie op het nieuwe Liedboek voor de Kerken 2013 in combinatie met de bundel Hemelhoog.

We hebben besloten om de gemeenteavond online door te laten gaan in afgeslankte vorm. Ds. Kees van den Berg zal deze avond een inleiding houden, het zanggedeelte met Gerben Budding zal op een later moment doorgaan. Om met elkaar op fysieke wijze de bundels ook te kunnen proeven, is het fijn als er minder restricties gelden en we met elkaar bij elkaar mogen komen.

In ieder geval is het belangrijk, dat wij deze oriëntatie als gemeente gezamenlijk doen. Daarom zien we er naar uit om u op donderdagavond 20 januari vanaf 20.00 uur online te ontmoeten.

Deelnemen?

In de Pauluskerk-app zal de Teams-link worden geplaatst voor deze bijeenkomst. U kunt u ook aanmelden bij de scriba en dan zal zij u een Teams-uitnodiging sturen. scriba@pauluskerkgouda.nl