De landelijke Actie Kerkbalans 2022 gaat deze week weer van start. Dit is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die de kerk maakt. Door Corona verwachten dat 2022 een lastig jaar zal worden, ook financieel.

Daarom hopen we dat u ook dit jaar onze kerk weer ruim wilt steunen. Allereerst in gebed, maar ook gewoon praktisch met een gift. We hopen dat u, indien u daartoe de mogelijkheid heeft, uw bijdrage naar draagkracht kunt laten stijgen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Digitaal

Om het aantal contactmomenten te minimaliseren hebben we ingezet op digitaal toezeggen. Bijna een derde van de leden heeft dat inmiddels gedaan. Heel hartelijk dank daarvoor!

Brief

Degenen die nog niet digitaal hebben toegezegd zullen deze week alsnog een brief krijgen. Ook hebben we de procedure van bezorgen/ophalen aangepast: de bezorger belt aan nadat de envelop door de brievenbus is gedaan. De bezorger vraagt of u de bijgesloten antwoordenvelop wilt posten op het aangegeven adres en maakt een afspraak voor de week erop om deze op te halen als dit nog niet gedaan is. De antwoordenvelop kunt u dan via een mandje/bakje geven. De verzorgingstehuizen worden per post gedaan.

Zou u degene die bezorgt/ophaalt hierbij willen helpen?

Hartelijk dank alvast voor uw steun aan onze kerk!

Geen bericht ontvangen?

Hebt u niet digitaal toegezegd en toch geen brief gehad, neem dan contact op met het kerkelijk bureau 0182-513360 of kerkelijkbureau@pkngouda.nl.