Afgelopen week dinsdag 27 juni hadden we een tweede gemeenteavond over andersoortige relaties. Zo’n 25 personen waren gekomen om o.l.v. Ds. Kees van den Berg na te denken en te spreken over de bijbelse teksten rond homoseksualiteit, de hermeneutiek (= de vertolking) daarbij, het huwelijk en de eenheid van de gemeente.

Dat werd een spannend gesprek, waarin verschillende visies naar voren kwamen. Als kerkenraad nemen we dit alles mee en tijdens een extra vergadering, ergens in de tweede helft van augustus, zullen we hierover met elkaar spreken en nadenken over het beleid in dezen. We bidden om wijsheid, liefde en eenheid.

De kerkenraad