Nieuwe gemeenteavond gelijksoortige relaties op 27 juni

Op 27 mei was er een gemeenteavond rond andersoortige relaties. De voorzitter van de kerkenraad, Klaas Visser, gaf hier in de vorige zondagsbrief al een goede samenvatting en indruk van. Tijdens die gemeenteavond bleek de behoefte aan meer verdieping en context van de theologische visies en bijbeluitleg rond deze thematiek. In deze behoefte willen we graag voorzien. Op dinsdagavond 27 juni zal er een nieuwe gemeenteavond gehouden worden. Ds. Kees van den Berg zal deze avond leiden en inleiden. Het verdient aanbeveling om als voorbereiding hierop de E-brochure, die we al eerder aanboden, te lezen. Deze is aan te vragen bij onze scriba Annelous Hage, e-mail: scriba@pauluskerkgouda.nl

Let op: de eerste twee artikelen van deze e-brochure zijn pittig van qua inhoud, vanwege de theologische en ethisch/filosofische insteek. De andere artikelen zijn een stuk leesbaarder, begin dus evt. wat verderop in de brochure en laat u niet afschrikken!

De gemeenteavond wordt gehouden in De Brug. Inloop vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur. Van harte welkom!