GGG  aansluitend aan de vesper op 6 april

Donderdag 6 april a.s. is onze volgende GGG-bijeenkomst. Op die avond is er eerst de Sedermaaltijd en aansluitend de vesper. Op ons rooster staat hoofdstuk 6 uit ‘Aan tafel’ van Annemarie van Briemen, het gaat over het laatste Avondmaal. Het is heel toepasselijk voor witte donderdag en het past zo mooi bij elkaar dat we dit graag door laten gaan in de stille week.

Iedereen die deelneemt aan de Sedermaaltijd en/of de Vesper nodigen we van harte uit om deel te nemen aan ons gesprek over het Heilig Avondmaal. Donderdag  6 april 2023 ca 20.00 uur, na de vesper. 

We lezen Lukas 22:14-20. We komen bij elkaar in de jeugdruimte. namens GGG donderdag Thijs Audier en Rien Trouborst