Nieuwe ambtsdragers gevraagd (herhaald bericht)

Per september a.s. zullen er de nodige vacatures in de kerkenraad zijn. Met name bij de contactouderlingen en de diakenen zoeken we mannen en vrouwen uit de gemeente die dit ambt willen vervullen. Dit is toch iets anders dan een gewone bestuursfunctie of vrijwilligerswerk. Je mag namelijk namens de Heer helpen en dienen. En samen met anderen in de kerkenraad mag je leiding geven aan de gemeente: mooi en verantwoordelijk werk. Juist ook in deze tijd waarin voor de gemeente grote uitdagingen liggen.

De komende tijd zullen mensen in de gemeente hiervoor gevraagd worden. We geloven dat de Here God op deze wijze roept. Daar hebben we ook om gebeden. We hopen dat u en jij dat ook doen. En mocht u benaderd worden dat u die vraag en roeping ook serieus neemt. Namens de kerkenraad, Ds. van den Berg

 

 

Uit de kerkenraad: Nieuwe ambtsdragers gevraagd

Per september a.s. zullen er de nodige vacatures in de kerkenraad zijn. Met name bij de contactouderlingen en de diakenen zoeken we mannen en vrouwen uit de gemeente die dit ambt willen vervullen.

Dit is toch iets anders dan een gewone bestuursfunctie of vrijwilligerswerk. Je mag namelijk namens de Heer helpen en dienen. En samen met anderen in de kerkenraad mag je leiding geven aan de gemeente: mooi en verantwoordelijk werk. Juist ook in deze tijd waarin voor de gemeente grote uitdagingen liggen.

De komende tijd zullen mensen in de gemeente hiervoor gevraagd worden. We geloven dat de Here God op deze wijze roept. Daar hebben we ook om gebeden. We hopen dat u en jij dat ook doen. En mocht u benaderd worden, dat u die vraag en roeping ook serieus neemt.

Namens de kerkenraad, Ds. Kees vd Berg