Tijdens Gouda bij Kaarslicht, 16 december, vinden er in de St. Joostkapel leuke optredens plaats.

Het programma vindt u op: https://goudabijkaarslicht.nl/23-st-joostkapel 

Er zijn nog wel vrijwilligers nodig die als gastheer/gastvrouw willen assisteren.

Er zijn drie tijdsblokken: 14.00-16.00 uur; 16.00-18.30 uur en van 20.00- 22.00 uur.

Nadere inlichtingen en opgave bij Trude Helmhout-van der Boon, scriba St. Joostkapel,  di.helmhout@planet.nl .