Ook dit jaar worden weer Gouwe Momenten gehouden op alle vrijdagen in juli (met uitzondering van 7 juli)  en augustus van 12.00 – 12.30 uur in de Sint-Janskerk. Gouwe Momenten zijn korte, laagdrempelige vieringen, waarin wij even de hectiek van alledag achter ons laten en onder de leiding van een Goudse voorganger en het luisteren naar muziek ons bezinnen op wat er werkelijk toe doet. Niet om los te komen van de wereld, maar om er beter in te kunnen staan.

Elk Gouwe Moment is anders. De voorgangers zijn een weerspiegeling van de breedte van kerkelijk Nederland. Bij het voorbereiden van de Gouwe Momenten halen zij inspiratie niet alleen in de rijke christelijke cultuur, maar ook uit andere bronnen zoals gedichten, (populaire) muziek of anderszins.

Voorgangers in de komende weken:

 • 28 juli: Mark Janssens, geestelijk verzorger Ronssehof  
  Thema: ‘Geloven als verlangen’. Organist: Bas Koster 
 • 4 augustus: Ineke Polet, geestelijk verzorger GGZ Rivierduinen   
 • 11 augustus: Wouter den Ouden, Oecumenisch Initiatief Gouda
  Thema: ‘Op verhaal komen … vanuit Oosters perspectief’.  
 • 18 augustus: Ds. Marco Batenburg, predikant Sint-Janskerk
  Thema: ‘Zoeken en deinzen’ en met ‘Op de Hoge’ van Willem Jan Otten
 • 25 augustus: Ds. Kees van den Berg, predikant Pauluskerk

Muziek:
Stadsorganist Gerben Budding en diverse zangers/zangeressen 

Dit jaar is het samenbindende concept niet een thema, maar een resultaat voor de bezoekers, namelijk dat men op verhaal komt. Op verhaal komen, dat is bijtanken, dat is de accu weer opladen. Om dit resultaat te bereiken, kan je als bezoeker:

 • een kaarsje voor jezelf of een dierbare aansteken
 • door schitterende muziek geïnspireerd worden
 • liederen na hartenlust meezingen
 • genieten van de eeuwenoude Goudse Glazen
 • verhalen, die hun kracht duizenden jaren hebben bewezen, laten landen in het verhaal van jouw eigen leven.

Gouwe Momenten worden aangeboden door de Goudse Raad van Kerken. De Sint Janskerk staat borg voor de muziek.

Bezoekers worden welkom geheten bij het Zuidportaal (tegenover Museum Gouda), of bij de ingang naar de kerkzaal vanuit de receptiehal. 
De toegang is gratis.

Voor meer info zie www.rvkgouda.nl/GouweMomenten.