Jeugdouderling

De kerkenraad is blij en dankbaar te kunnen mededelen dat er in de vacature van jeugdouderling een opvolger is gevonden. Mevrouw Willemijn de Jong-Onderstal, Hudsonlaan 18, 2803 GD, Gouda heeft de roeping tot dit ambt aanvaard. De stemgerechtigde leden van de gemeente krijgen tot en met zaterdag 23 juli gelegenheid evt. bezwaren tegen de procedure ondertekend in te dienen bij de scriba van de kerkenraad, Annelous Hage (scriba@pauluskerkgouda.nl of adresgegevens in Kerknieuws). Mochten er geen bezwaren komen, dan zal op 4 september de bevestigingsdienst zijn waarin Willemijn de Jong als jeugdouderling en Wim van der Heijden als kerkrentmeester in het ambt zullen worden bevestigd.