Liedbundels en Bijbelvertaling

Namens de kerkenraad is u als gemeente al eerder bericht over het genomen besluit om over te gaan tot het gebruik van de nieuwe liedbundels: Liedboek voor huis en kerk 2013 en als aanvullende bundel Hemelhoog. Tevens heeft de kerkenraad gesproken over het gebruik van de verbeterde versie van de Nieuwe BijbelVertaling, de NBV 2021.

Het startweekend is gekozen als overgangsmoment voor deze bijbelvertaling en liedbundels. De kerkenraad zal een aantal exemplaren aanschaffen van de liedbundels, maar u wordt ook uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf deze bundels aan te schaffen. Met name het liedboek is – zoals de naam al zegt – ook bedoeld voor persoonlijke geloofsbeleving door middel van gebeden, gedichten en liederen. Ook worden de licenties aangeschaft voor het gebruik op de beamer. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba Annelous Hage of de voorzitter Klaas Visser. (scriba@pauluskerkgouda.nl of preses@pauluskerkgouda.nl)