Dit jaar zal de kerst-engel mensen bezoeken die het nodig hebben om in deze tijd van corona aandacht te krijgen. De ‘engel’ zal anoniem deze mensen vier keer in de adventsweken bezoeken om iets af te geven of door de brievenbus te doen. Wie is die ‘engel’ vraagt u zich af?  Dat kunt u of jij zijn voor een ander.

Wat is de bedoeling?

Als Pauluskerk willen we deze actie houden voor mensen in uw omgeving die u zelf uitkiest en die deze aandacht nodig hebben. Dit is niet leeftijdgebonden. U krijgt van ons een set van 4 kaarten en een kleine attentie voor bij de eerste kaart. Op de kaarten staat een korte tekst met een groet vanuit de wijkgemeente. Het is de bedoeling dat u deze groet, met eventueel een door u toegevoegd extraatje in elk van de vier adventsweken bezorgt bij de door u gekozen persoon. Heel fijn als u en jij mee wilt doen!

Uitvoering

Wij zoeken heel veel vrijwilligers die de kaarten en de attentie bij alle gemeenteleden gaan bezorgen, zodat zij een kerst-engel kunnen worden. Als we 50 vrijwilligers meehelpen brengt iedereen 15 setjes weg. Met 80 vrijwilligers brengt iedereen 10 setjes weg. Dus met veel vrijwilligers die willen helpen is het heel eenvoudig om alle gemeenteleden te bereiken en het is natuurlijk erg leuk om te doen. Wilt u meehelpen om te zorgen dat elke gemeentelid een set kaarten en de attenties krijgt om die in hun omgeving uit te kunnen delen? 

Vervolg

Er is een vervolgstap in het kerstengelproject bedacht: wat zou het mooi zijn als we allemaal tegelijk tijdens de dienst(en) met kerst onze kaarsen laten branden. En hoe bijzonder zou het zijn als dat vervolgens ook in de kerk en op het scherm thuis te zien is. Dat schept verbondenheid! Er zijn veel kaarsen uitgedeeld bij de kerstengelen en door de kerstengelen. Kerst met elkaar rond dat ene Licht! We doen dit tijdens de dienst van 24 december om 21.30 uur en tijdens de dienst op 25 december om 10.00 uur. Hoe werkt dit? U of jij meldt zich aan om mee te doen via een email aan kerstengel@pauluskerkgouda.nl. U ontvangt dan de week voor kerst een e-mail met een uitnodiging en een duidelijke uitleg hoe het werkt via Microsoft Teams. Wat heeft u nodig? Een telefoon, tablet of een laptop, als er maar een ingebouwde camera aanwezig is. Wij laten dit via YouTube aan alle kijkers zien. Als u zich aanmeldt, geeft u automatisch aan dat u er geen bezwaar tegen heeft om in beeld te komen. U volgt de dienst natuurlijk zoals u gewend bent. Microsoft Teams vervangt de dienst niet.

Meld u aan via e-mail: kerstengel@pauluskerkgouda.nl. De setjes kunnen zaterdag 28 november tussen 11.00-13.00 uur opgehaald worden in de Brug bij de Pauluskerk.

Commissie Vorming en Toerusting 

Mariëtte Sneep, Jacoline Zoeteweij, Kees van Veen, Kees van den Berg, Frits Budding, Hans Brouwer en Rien Trouborst.