Laatste Gouwe Moment met ds. Kees van den Berg

Vrijdag 26 augustus is het laatste Gouwe Moment van dit jaar. Onze eigen wijkpredikant Kees van den Berg verzorgt deze. Zijn korte overdenking zal gaan over ‘Johannes de Doper in het rommelhok’. Dit n.a.v. een wonderlijke ontdekking die hij deed tijdens zijn laatste zomervakantie. Hij vertelt daar niet alleen over, maar laat er ook iets van zien.  Er is ook prachtige muziek en samenzang. Er wordt gebeden. Aan het eind kan er een kaarsje worden aangestoken. Echt een moment dus voor bezinning en verdieping, een moment om op adem te komen. Middenin de drukke stad, in het hectische leven. Het Gouwe Moment is van 12.00 – 12.30 uur in het schip van de Sint-Jan. De toegang (het liefst via het Zuidportaal, waar vroeger het winkeltje was) is vrij.

Van harte welkom!