Hierbij nodig ik u van harte uit voor de maaltijd met vluchtelingen op 21 april in de Brug van de Pauluskerk. Het is iedere keer een gezellig samenzijn met een heerlijke maaltijd en leuke contacten.

Ook kinderen zijn van harte welkom. Het deelnemen is gratis. Deze keer vragen we u een vrijwillige bijdrage voor het werk van Miep van Leeuwen. Zij vind het heel fijn een eigen budget te hebben voor wat extra dingen voor de mensen die zij ontmoet bij haar werk. De maaltijd begint om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Indien u wilt deelnemen, stellen wij het op prijs dat u zich per email aanmeld.

ruhabo@solcon.nl. Voor 13 april.

Zo kunnen we zorgen dat er voor iedereen voldoende is. Hopelijk tot dan.