Vanmorgen tijdens de Ontmoetingsochtend werd Willy de Jong volledig verrast. Wethouder Corine Dijkstra overhandigde haar daar n.l. de Vrijwilligerspenning van de Gemeente Gouda. Waar kon dit beter gebeuren dan juist op de Ontmoetingsochtend, temidden van de vele ouderen, die Willy zo’n warm hart toedraagt en waarvoor zij zoveel tijd en energie heeft geïnvesteerd!

We zijn dankbaar dat Willy als seniorenouderling en als zeer betrokken gemeentelid zoveel heeft mogen betekenen voor de Pauluskerk en dat blijft doen, als God het haar geeft. 
We feliciteren haar, haar man Jan, de kinderen, haar moeder, familie en vrienden met deze penning en de bijbehorende waardering. 
Willy zelf zei tegen alle aanwezigen, waaronder haar geliefde ouderen: ‘Deze penning is eigenlijk voor u allemaal, want zonder u had ik dit niet kunnen doen.’ Ook dit tekent haar, maar we vonden het wel heel fijn om haar zo letterlijk en figuurlijk in het zonnetje te zetten!